Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

quran31

U ime Boga

1 – Ciljevi

Organizovanjem godišnjih međunarodnih takmičenja u učenju Kur'ana Časnog, Organizacija za dobrotvorni rad i hodočašća sledi sledeće ciljeve:

 1. Upoznavanje i zbližavanje sa Kur'anom Časnim i promovisanje plemenite Kur'anske kulture u islamskom svetu.
 2. Učvršćivanje integriteta i jedinstva u islamskom svetu u korist Kur'ana Časnog kao nade u spasenje na svetu zemaljskom i nebeskom.
 3. Unapređenje kvaliteta poznavanja i učenja Kur'ana Časnog.

2 – Discipline

Takmičenje se održava u tri discipline:

 1. Poznavanje celog Kur'ana napamet
 2. Učenje Kur'ana
 3. Eseji na temu Kur'ana

3 – Pravila i propisi

 1. Dokumenta kandidata bi na konkurs trebalo slati posredstvom ambasada odnosno kulturnih centara Islamske Republike Irana u matičnoj zemlji kandidata.
 2. Kandidati se mogu prijaviti za učešće na takmičenju iz samo jedne od gore navedenih oblasti.
 3. Poželjno je da kandidati budu državljani zemlje iz koje dolaze.
 4. Kandidati ne mogu biti mlađi od 18 i stariji od 40 godina.
 5. Pobednik prošlogodišnjeg takmičenja ne može učestvovati na ovogodišnjem takmičenju.
 6. Bilo kakve izmene u podacima navedenim u formularu za prijavu kandidata nastale nakon podnošenja istog neće biti prihvaćene.
 7. Na takmičenje se ne mogu prijavljivati kandidati koji su u poslednje dve godine već učestvovali na nekom od međunarodnih takmičenja u učenju Kur'ana koja su se održavala u I.R. Iranu. 
     Napomena: Svaka zemlja može poslati po dva kandidata, jednog u poznavanju Kur'ana, i jednog u učenju Kur'ana.
 8. Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. april 2014. godine. Prijave prispele nakon navedenog datuma neće biti prihvaćene.
 9. Takmičenje će biti održano počevši od 26. maja 2014. godine.

 


 

jpg Formular za prijavu na engleskom jeziku download
jpg Formular za prijavu na arapskom jeziku download

  


 

Kontakt:

 

Organizacija za dobrotvorni rad i hodočašća

Cultural Department of Awqaf and Charity Affairs Organization,
Quranic Training and Competitions Office,
Nouple le Chateau St, Tehran, Iran

Post Code: 1134834681

Phone: +(00) 98 21 64 87 2626

Fax: +(00) 98 21 64 87 2627

Mob. tel: +(00) 98 912 75 08 297 (g. Hamidi)

E-mail: almosabeghat.27th@gmail.com
            almosabeghat.29th@gmail.com
            awkaf.quran@yahoo.com
            awkaf.quran@hotmail.com

 

Kontakt za dodatne informacije:

 

Kulturni centar I.R. Irana

Neznanog junaka 32, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 36 72 564

Faks: +381 11 266 69 80‎

E-mail: info@iran.rs

Web: iran.rs