Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

rahbar hajj 94 01

U ime Alaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Alahu, Gospodaru svih svetova i neka je salavat i selam na najbolje stvoreno biće, hazreti Muhameda i njegovu časnu porodicu i cenjene prijatelje i sve njegove sledbenike do Poslednjeg dana.

Neka je selam časnoj Ka'bi, bazi jedinstva i tavafa vernika i mestu spuštanja meleka; i selam Mesdžidu el Haramu i Arefatu i Maš'aru i Mini; i selam skrušenim srcima, i jezicima koji čine zikir i očima otvorenim za razumevanje i mislima za otvorenim za pouke; i selam vama dragim i usrećenim hadžijama koji ste dobili mogućnost da odgovorite na poziv svome Gospodaru i koji ste seli za ove blagorodne trpeze.

Prva obaveza je dobro razmisliti o ovom svetskom, svakogodišnjem i istorijskom pozivu i odzivu: Odazivam Ti se, Alahu moj, odazivam! Odazivam Ti se, Ti uistinu nemaš druga, odazivam. Zaista, svaka hvala, blagodat i vlast, pripadaju samo Tebi, Ti nemaš druga! (Al Kafi, tom 4, str. 335)

Ovo je pogled kojeg izgovaraju hadžije na samom početku ove stroge verske obaveze i farza, ispunjene značenjem i shvatanjima tako da u nastavku obavljanja drugih verskih obaveza povezanih sa hadžom, koordinacija biva postignuta u skladu sa tim učenjem i tada, kao večno znanje i poduka, kao lekcija koja nikada neće biti zaboravljena, biva stavljena pred njega i program delovanja u nastavku ljudskog života biva usklađen prema njemu. Od njega se traži učenje ove velike lekcije i ujedno delovanje i rad prema njenom učenju; to je izvorište koje je u stanju da živote svih muslimana učini svežim, živim i naprednim, i oslobodi svih problema i nedaća u kojima su se zatekli – u tom vremenu i svim vremenima.
Idoli egoizma, kibura i telesne požude, idoli superiornosti i želja za vlast, idoli svetskog imperijalizma, idoli lenjosti i neodgovornosti i svi drugi oblici idola koji uništavaju ljudsku dušu, biće uništeni tek sa ovim Ibrahimovim (a.s.) zalogom, u onom momentu kada ističe iz dubine duše i kada postane program, životni program. Tada će sloboda, čast i zdravlje doći na mesto zavisnosti, poteškoća i problema.

Draga braćo i sestre koji obavljate hadž, bilo koje nacije da bili i iz bilo koje zemlje da dolazili, dobro razmislite o ovoj Božijoj reči i budnim i preciznim pogledom gledajte na probleme sa kojima se susreće islamski svet, posebno na zapadu Azije i severu Afrike, te na osnovu toga a prema vlastitim i kapacitetima i potencijalima koji postoje u vašoj sredini, odredite sebi obaveze u dužnosti, i u njihovom sprovođenju pokažite zalaganje i trud.

Danas je neprijateljska politika Sjedinjenih Američkih Država u ovom regionu sa jedne strane dovela do strašnih i krvavih ratova, do razaranja i prognanstva, dovela je do siromaštva i zaostalosti, dovela je do stvaranja etničkih i verskih netrpeljivosti, dok su sa druge strane zločini cionističkog režima koji konstantno prema palestinskoj naciji zauzima neprijateljsko ponašanje koje je dostiglo vrhunac nedaća i zla, i konstantno vređanje i skrnavljenje časti svete džamije Al-Aksa i gaženje imovine i života ugrožene palestinske nacije, najvažnija pitanja islamskog sveta o kojima trebamo dobro razmisliti i shvatiti kakva je naša islamska dužnost i obaveza prema ovim stvarima. Verski autoriteti, politički čelnici, javne i kulturne ličnosti na svojim plećima imaju tešku dužnost i obavezu, ali nažalost, u velikom broju slučajeva, oni su zaboravili i zapostavili tu svoju obavezu. Verska ulema umesto što je zauzeta rasplamsavanjem vatre verskih nesuglasica i netrpeljivosti, i političari umesto indiferentnosti pred neprijateljem, i kulturni radnici i javne ličnosti umesto zabavljanja na marginama svih zajednica, trebaju pronaći i shvatiti veliku bol islamskog sveta i na tom putu izvršiti svoju misiju pred potpunom pravdom Svemogućeg Gospodara; oni su odgovorni za sprovođenje istih i moraju se potruditi da tu misiju sprovedu u delo. Tužna dešavanja u regionu, u Iraku, u Šamu, u Jemenu i Bahreinu, na Zapadnoj obali i u Gazi, ali i u pojedinim drugim azijskim i afričkim zemljama, velike su nedaće islamskog sveta u kojima se mogu videti otisci zavera svetskog imperijalizma te je stoga potrebno potrčati ka rešavanju ovih problema i lečenju ovih bolesti. Nacije to moraju tražiti od svojih političkih čelnika i politički sistemi moraju biti odani izvršenju svojih teških obaveza.

I hadž sa svojim velikim okupljanjem, najbolje je mesto prezentovanja i razmene ove istorijske obaveze. Ovo je prilika za saopštavanje svog udaljavanja od nevernika; to je prilika koju sve hadžije – iz svih krajeva sveta – trebaju posebno ceniti jer to je jedna od najvažnijih političkih poruka i obaveza u ovoj verskoj obavezi hadža.

Ove godine gorka nesreća u Mesdžid ul-Haramu zagorčala je osećaj hadžijama i njihovim narodima. Tačno je da su osobe poginule u tim nesrećama, bilo da su bile u stanju klanjanja namaza, tavafa ili nekog drugog oblika ibadeta, pohitale ka svom Gospodaru i da su postigli veliku sreću i da su pronašli svoje mesto u milosti Svemogućeg Gospodara, ako Bog da, i to je velika uteha za članove njihovih porodica, ali to ne može da ublaži veliku odgovornost osoba koje su preuzele obavezu osiguranja bezbednosti ovog velikog događaja. Rad prema tom ugovoru i provođenje te odgovornosti je ono što mi decidno tražimo.

Neka je selam iskrenim vernicima
Sejed Ali Hamenei