Vlada

Zakonodavna vlast se izražava kroz islamsku konsultativnu skupštinu medžlis), sa 290 članova. Izvršna vlast je u rukama predsednika koji se bira na opštim izborima svake četiri godine.

Veće čuvara Revolucije od dvanaest članova ima zadatak da kontroliše zakone u skladu sa Ustavom i islamskim principima.

Iran je Islamska republika uspostavljena Islamskom revolucijom 1979. godine. Po Ustavu iz novembra 1979. sve kulturne, društvene, političke i ekonomske institucije iranskog društva treba da budu zasnovane na islamskim principima i normama.

Celokupna vladina politika se nadgleda i usaglašava sa Božjim naredbama preko institucije Vali-je fakih (najučenii pravnik). Prema Ustavu, on je odgovoran za ovu saglasnost pred Bogom i narodom u periodu skrivenosti 12. imama. Ustav je takođe predvideo i ustavni savet mudraca poznat kao Savet čuvara Ustava (Šura-je negahban-e kanun-e assasi) koji ima ovlašćenja da usvoji ili odbije odluke Skupštine. Skupština stručnjaka (Medžlis-e hebregan), je telo odgovorno za biranje vođe u slučaju da aktuelni vođa umre, ili ako to zahtevaju neke druge okolnosti.

Kabinet se sastoji od 18 ministarstva koja funkcionišu predvođena predsednikom:

 1. Ministarstvo ekonomije i finansijskih poslova
 2. Ministarstvo energetike
 3. Ministarstvo higijene, medicine i medicinske obuke
 4. Ministarstvo industrije, rudarstva i trgovine
 5. Ministarstvo informacija
 6. Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija
 7. Ministarstvo kulture i islamskog vaspitanja
 8. Ministarstvo nafte
 9. Ministarstvo nauke, istraživanja i tehnologije
 10. Ministarstvo odbrane i oružanih snaga
 11. Ministarstvo poljoprivrede
 12. Ministarstvo pravde
 13. Ministarstvo prosvete
 14. Ministarstvo puteva i urbanog razvoja
 15. Ministarstvo rada, zadruga i socijalnog staranja
 16. Ministarstvo spoljnih poslova
 17. Ministarstvo sporta i omladine
 18. Ministarstvo unutrašnjih poslova

Oružane snage i vojna obaveza

Služenje vojnog roka u trajanju od dve godine, obaveza je za sve Irance koji su napunili osamnaest godina. Iranske oružane snage sastavljene su od Armije Islamske Republike Iran i Korpusa Čuvara Revolucije (sepah pasderan). Svaka od ove dve formacije sastoji se od vazdušnih, pomorskih i pešadijskih snaga. Paramilitarna oružana formacija "Basiđ" koja je pod kontrolom Sepah-a sastavljena je od narodne milicije koja je spremna da služi zemlji i koja je odigrala značajnu ulogu tokom nametnutog osmogodišnjeg rata sa Irakom.