Sejjed Ali Hamenei:
Dostignuća Islamske revolucije u Iranu

KhameneiNaša revolucija posebna je po tome što je svrgnula jedan anti-islamski i uspostavila islamski režim, oborila je diktatorski i tlačiteljski i umesto njega uspostavila demokratski režim. Zavisnost kojoj je naša zemlja kroz duge decenije bila izložena i koja je svoj najočitiji i najtragičniji oblik dobila u periodu dinastije Pahlavi, srušena je i naš narod je stekao samostalnost na svim poljima. Oborena je diktatura koja je vladala nad našim narodom, a našem narodu data je sloboda, da slobodno može da izrazi svoj glas i stavove. Represivni režim je oboren i vraćen je nacionalni ponos. Ovaj veliki narod, sa dugom istorijom, sa tako bogatim kulturnim i naučnim nasleđem, bio je ponižen i podređen imperijalistima i međunarodnim tlačiteljima. Naša revolucija je to promenila i vratila čast naciji. Danas iranski narod ima svoj nacionalni ponos, ima osećaj nacionalnog identiteta. Revolucija je poništila manjak samopouzdanja i osećaj inferiornosti kod našeg naroda, i umesto toga je naciji darovala samopouzdanje. Mi smo se osećali inferiorno, mislili smo da ni na naučnom, ni na političkom, ni na vojnom polju nismo u stanju ništa da učinimo. Mislili smo da smo slab narod. Uveravali su nas u to, nametali nam takav stav. Revolucija je kod našeg naroda poništila takve stavove i, umesto toga, dala nam nacionalno samopouzdanje. Mi danas znamo da možemo i krećemo se ka ostvarenju tih svojih sposobnosti i u svakom pogledu, Bogu hvala, ostvarujemo svoje ciljeve.

Naš narod bio je pasivan prema političkim pitanjima, zanemarivao ih je, nije obraćao pažnju na ono što se dešava u zemlji. Revolucija je to promenila i učinila naš narod svesnim, političkim narodom. Danas se naša omladina, čak i u najudaljenijim krajevima zemlje, bavi političkim pitanjima, razume politička dešavanja i ima svoj stav o svakom pitanju. Pre revolucije nije bilo tako. Bavljenje politikom i razumevanje politike bilo je rezervisano za malu grupu ljudi, čiji se broj mogao izbrojati na prstima. Naš običan svet bio je daleko od dešavanja u zemlji. Vlade su dolazile i odlazile, sklapani su međunarodni ugovori, u svetu su se dešavale krupne stvari, a naš narod nije znao ništa o tome. To su osnovne linije koje je stvarala revolucija u ovoj zemlji. To su bili osnovni principi i oni su potvrđeni. Te promene nisu površne i formalne. Slogani revolucije i danas su isti kakvi su bili prvog dana, i to je pokazatelj da se radi o zdravoj revoluciji. Slogani su poput prstiju koji pokazuju na ciljeve revolucije, koji oslikavaju njene ciljeve. Kada slogani budu potvrđeni kroz neku revoluciju i poredak koji je uspostavila, to znači da su ti ciljevi zadržali svoj izvorni oblik, da nisu promenjeni, da vođstvo i narod nisu skrenuli sa pravog puta i napustili izvorna načela. Današnji ideali iranskog naroda su isti oni ideali s početka revolucije.

Kroz ovaj period, kroz ovih trideset i nekoliko godina, naš život bio je pod uticajem ovih osnovnih linija revolucije. Ostvarili smo neke napretke, imali smo i neke slabosti i nedostatke. Treba da znamo ono u čemu smo napredovali, ali i uočimo svoje slabosti i nedostatke. Ako skrivamo svoje slabosti, ako ih ne prepoznajemo, ako prelazimo preko njih, one će ostati da postoje i ukoreniće se, a onda ih nećemo moći ispraviti. Stoga treba da znamo sve svoje i jake i slabe strane.

Postoje pozitivne i negativne tačke, usponi i posrnuća, ali kretanje se nastavlja, i to je ono što je važno. Zato, neka naša omladina zna: kroz ovih trideset i tri godine dešavale su se i stvari koje mi označavamo kao slabosti, ovaj pokret imao je svojih uzleta i posrnuća. On nikad nije bi isti, nekad je išao brže ili sporije, ali kretanje se nikad nije zaustavilo. Uvek smo išli ka našim izvornim načelima i danas smo svedoci rezultata toga.

Naša najvažnija jaka strana jeste to što kroz ovih trideset i tri godine nismo podlegli spletkama. Mi nismo narod koji je mogao spustiti glavu i raditi svoj posao, a da pri tom niko nema ništa s njim. Ne, jer nama su se od prvog dana bavile svetske sile, nama su se bavili današnji vladari sveta. Pored toga što su nas stalno uznemiravali, što su nas stalno ometali, nametnuli su nam i rat, okrenuli su Sadama protiv nas i taj rat trajao je osam godina. Vršili su terorističke napade na nas. Ali mi smo do danas nadvladali sve te spletke. Nijedna od tih spletki nije mogla učiniti da ovaj narod odustane od svoje revolucije, da poklekne. Mi smo, Bogu hvala, nastavili da stojimo i odolevamo. I to je naša najvažnija jaka strana.

Druga jaka strana kroz ovaj period jeste sve šira služba vlasti narodu. To je služba narodu kakva je neuporediva ne samo s periodom neposredno pre revolucije, nego i sa bilo kojim drugim periodom u istoriji ove zemlje. Ta služba narodu širom zemlje je izuzetna ne samo u kvalitativnom smislu - i materijalno i duhovno - već i u kvantitativnom smislu svakim danom raste. To je još jedna naša jaka strana.

Naredna jaka strana jeste naš naučni razvoj. Dragi moji, ne potcjenjujte taj naučni razvoj, jer to je izuzetno važna stvar! Nauka je osnova svakog drugog razvoja neke zemlje. Jedna izreka kaže: "Znanje je moć!" Ko ima tu vrstu moći, može da ostvari sve svoje ciljeve. Ovi svetski imperijalisti zahvaljujući svom naučnom razvoju uspevaju da tlače ceo svet. Svakako, mi se nikad nećemo ponašati kao nasilnici, ali nauka nam je neophodna kao preduslov napretka.

Naš naučni napredak kroz ovih trideset i nekoliko godina je začuđujući. Danas je aktuelna priča o nuklearnoj tehnologiji i svi obraćaju pažnju samo na to, i kod nas i u svetu; međutim, ne radi se samo o tome. Imamo nuklearnu tehnologiju, imamo svemirsku tehnologiju, imamo medicinu - danas se, Bogu hvala, u ovoj zemlji medicina izuzetno razvila i u toj oblasti izvode se izvanredni poduhvati - posedujemo mikrobiološku nauku, nanotehnologiju kao poslednju reč savremene nauke u svetu. Imamo uzgajanje ćelija kao najsavremenije naučno dostignuće, informacione tehnologije, nove izvore energije, važna radiološka dostignuća u borbi protiv raka... Dugačak je spisak svih dostignuća.

Ovo o čemu govorim nije stvar subjektivne ocene. Da je tako potvrđuju najugledniji naučni centri sveta. Oni tvrde kako se najbrži naučni razvoj u svetu poslednjih godina desio u Iranu. Njihov izveštaj za 2011. godinu kaže da se u Iranu odvijao najbrži naučni napredak u svetu. Prema izveštajima najuglednijih naučnih centara sveta, Iran je lider ove regije u naučnom razvoju. Došli smo na onaj stupanj naučnog razvoja koji smo bili predvideli za 2025. godinu. Znači, imamo još četrnaest godina pred sobom. Dakle, prošlogodišnji izveštaji kažu da je Iran u naučnom pogledu prvi u regiji, sedamnaesti u svetu. Po nauci smo na sedamnaestom mestu u svetu, i to je izuzetno važno. Znači, naučni razvoj još je jedna od naših jačih strana.

Naša sledeća jaka strana jesu dostignuća zemlje u pogledu napretka u izgradnji i razvoju komunikacija. Ko god je od stranaca došao i video ta dostignuća, izrekao je same pohvale. Posebna priča su velika dela ostvarena u oblasti komunikacija, puteva, telekomunikacija, građevine. Meni je zaista žao kad vidim da se izveštaji o tome narodu ne predstavljaju na pravi način, kako bi se narod obradovao i kako bi mogao da shvati šta se to u stvari dešava u zemlji.

Naredna jaka strana jeste kvalitativno i kvantitativno jačanje naših obrazovnih centara. Dakle, naših univerziteta i verskih obrazovnih institucija. I naša verska učilišta i naši univerziteti su i kvantitativno i kvalitativno uznapredovali.

Kazaću u pogledu tih dobrih strana još samo to da iranski narod treba da ima na umu da su svi ovi naučni, društveni i tehnološki uspesi ostvareni uprkos sankcijama, i to je veoma važno. Pred nama su zatvorili vrata nauke, vrata tehnologija, suzili su nam puteve, nisu hteli da nam prodaju neophodne sirovine, a mi smo opet ostvarili ovakav napredak. Činjenica da smo u svemu tome uspeli i to pod sankcijama, daje veliku nadu za budućnost.