Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

 

 

Počev od 1991. godine, Iranski kulturni centar kontinuirano organizuje besplatne kurseve persijskog jezika u Beogradu, a povremeno je organizovao i kurseve za zainteresovane polaznike i u unutrašnjosti. Prvi kurs održan je oktobra 1991. godine. U nastavi je korišćen udžbenik dr Jadolaha Samare Persian Language Teaching Book I. Na početni tečaj se upisalo sto polaznika, a u februaru 1992. godine ispit je položilo njih četrdeset. Već posle mesec dana svi oni su nastavili da uče u okviru početnog kursa, po Udžbeniku persijskog jezika II, istog autora. Godine 1993. nastava u ovoj instituciji je produžena. U sezoni za 2009/10 godinu kurs na pet nivoa (I, II, III, IV i napredni) pohađa oko 150 polaznika. U nastavi se koriste udžbenici persijskog jezika čiji je autor Ahmad Saffar Moqaddam.

Kurs za učenje persijskog jezika polaznicima pruža mogućnost da nauče jezik na kome su velikani pisane reči kao Firdusi, Sa'di, Hajam, Hafiz i Rumi stvorili neprolazna dela. Na osnovnom kursu polaznik upoznaje govorne i pismene stilove persijskog jezika do mere praktičnih dnevnih potreba. Na kraju ovog kursa, polaznik je u stanju da ostvari lingvističku komunikaciju sa ljudima koji govore persijskim jezikom, da čita osnovna školska štiva, da razume i koristi idiomske izraze i gramatičku strukturu govornog persijskog. Podučavanje se odvija na teheranskom dijalektu, koji se među brojnim persijskim dijalektima smatra standardnim, i kao takav se koristi na radiju, televiziji i u filmovima. Srpski se prilikom održavanja kursa koristi kao posrednik u nužnoj meri.

Lektorat

Školske 1999/2000. godine u saradnji sa Kulturnim centrom I. R. Irana, na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta otvoren je lektorat za persijski jezik. Nastava na lektoratu podrazumeva četvorosemestralni kurs persijskog jezika. Od samog otvaranja Lektorata obezbeđeni su, zahvaljujući dobroj saradnji Filološkog fakulteta i KC Irana svi neophodni uslovi za efikasnu i kvalitetnu nastavu, kadrovski i udžbenički. Udžbenici su namenjeni strancima koji žele da uče persijski jezik. Rađeni su po savremenim metodama za učenje stranih jezika. Poštovani su principi postupnosti i gradacije u uvođenju novih elemenata, i gramatičkih i leksičkih, a naročito u tekstualnom delu. U njima se na adekvatan način obrađuju obe jezičke forme persijskog jezika, pisani formalni jezik, kao i govorni, i to teheranski govor, koji se smatra govornim standardom i upotrebljava u većini medija. Udžbenici su takođe namenjeni i samostalnom učenju. Zato su na kraju dati ključevi za rešenje vežbi, kao i više spiskova glagola, idioma i fraza.

Kurs persijskog jezika

Kursevi za učenje persijskog jezika pružaju mogućnost polaznicima da nauče persijski jezik, koji kao i srpski, potiče iz indoevropske grupe jezika. Na persijskom su, stvarajući neprolazna dela, pisali velikani pisane reči kao što su Firdusi, Sa'di, Hajam, Hafiz i Rumi. Kurs persijskog jezika koji obuhvata četiri stupnja pohađao je veliki broj građana Srbije, među kojima je najviše studenata. Kompletan kurs obuhvata četiri stupnja - početni I, početni II, srednji i viši. Od školske 1999. godine persijski jezik se izučava kao izborni predmet na Odseku za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Interesovanje građana za izučavanje ovog jezika svakodnevno raste, a na upisu za 2005/06 oboren je rekord, kada se prijavilo preko 300 polaznika. Inače, najuspešniji polaznici kursa imaju mogućnost odlaska u Iran, na dodatni, dvomesečni kurs za usavršavanje persijskog jezika. 

Istorijat persijskog jezika u Srbiji

Orijentalni jezici, arapski i turski, i orijentalne književnosti, arapska, persijska i turska, izučavaju se na univerzitetskom nivou u Jugoslaviji od 1926. godine kada je osnovan Seminar za orijentalnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Osnivač Seminara, Fehim Bajraktarević (1889-1970), od samog početka ispoljio je posebno interesovanje za persijski jezik i književnost. Svojim pouzdanim, filološki preciznim i nadahnutim prevodima na najbolji način je ovu evropskoj publici veoma blisku i omiljenu orijentalnu književnost prezentovao. Reformom nastavnih planova i programa 1987. godine kurs persijske književnosti je ukinut i nije više vraćen.