3. Naglašavanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta

Principi spoljne politike Islamske Republike Iran nakon pobede Revolucije, kao što je jasno izrečeno u 152. ustavnom članu, temelje se na potrebama i vrednostima društva, a u koje spada očuvanje slobode, nezavisnosti i nacionalnog suvereniteta.

Islamska Republika Iran je uverena da je napredak i razvoj društva moguć u uslovima mira i svetske bezbednosti, međunacionalnom dijalogu i razumevanju i regionalnoj i međunarodnoj saradnji. Principi koje prihvataju civilizovane nacije respektujući suverenitet, nezavisnost, uverenje i slobode nacija pomažu u promovisanju miroljubive koegzistencije i popravljanju odnosa, služeći tako kao najbolje sredstvo da se ostvari međunarodni mir i sigurnost. Pravo nacije da živi i slobodno određuje svoju sudbinu, Iran smatra osnovnim i prirodnim pravom ljudskih bića i smatra da legitimnost i prihvatljivost međunarodnih organizacija i pravila, kao i odnosa među nacijama zavise od nivoa njihovih obzira i poštovanja tih prava.

4. Regionalna saradnja

Islamska Republika Iran insistira na principima razvoja i jačanja odnosa sa susednim i islamskim zemljama, a posebno zemljama Persijskog zaliva. Iran je oduvek smatrao da je regionalna saradnja najbolji način za jačanje stabilnosti i bezbednosti u ovom strateški važnom regionu. Bez sumnje, jačanje saradnje između država u regionu uticaće na širenje odnosa, poverenja i obostranog razumevanja.

5. Poštovanje ljudskih prava

Islam i Islamska Republika Iran pridaju poseban značaj duhovnom i materijalom statusu i pravima čoveka i sve pogrešne predrasude u ovom pogledu rezultat su nedovoljnog poznavanja zakonskog i političkog sistema u Iranu. Poboljšanje stanja ljudskih prava i međunarodna saradnja moraju biti lišeni svake vrste verske netrpeljivosti, zlonamernog informisanja i preteravanja. Pitanje ljudskih prava ne treba koristiti kao priliku za suprotstavljanje pogleda zapadnog društva sa islamskim vrednostima, ili posredstvom nekih velikih država, kao političko sredstvo protiv drugih država. Saradnja Irana sa Komisijom za ljudska prava odvija se u znaku brige Irana za poboljšanjem stanja ljudskih prava u svetu.

6. Podrška pravima muslimana i islamskom pokretu Palestine

Nazivajući politiku cionističkog rezima ekspanzionističkom i ponižavajućom, Islamska Republika Iran, kao barjaktar fronta za oslobođenje svetog Kudsa (Jerusalim) i odbranu prava palestinskog naroda, brani islamsku solidarnost od pretnji cionističkog rezima i pozdravlja svaki potez u sprovođenju ovih ciljeva. Kontinuitet zločina cionističkog režima Iran smatra znakom neizmenjivosti ratnog huškanja ovog rezima i njegovog neprijateljstva prema muslimanima, i poziva zajednicu muslimanskih naroda na čvrstu solidarnost u stavovima kao odlučnoj meri protiv zločina cionističkog režima. Zahteva se ujedinjen stav muslimana kako bi se suprotstavili pretnji cionističkog rezima, povratili prava palestinskog naroda i oslobodili sveta mesta.

Iran poziva muslimanske zemlje da se pridruže naporima u svetlu islamske solidarnosti i jedinstva, da oslobode prvu kiblu muslimana i okupiranu zemlju, da u potpunosti vrate prava Palestinaca i da ne zaborave čak ni na trenutak da kontrolišu i izoluju okupatorski režim kao korak koji će pomoći miru, stabilnosti i sigurnosti na Srednjem istoku i vraćanju prava Palestincima.

7. Bezbednost u regionu Persijskog zaliva

Bezbednost i stabilnost Persijskog zaliva bila je predmet stalne međunarodne brige proteklih decenija, koja je uvek privlačila pažnju međunarodne zajednice i koja nikad nije gubila svoju nepredvidivost. Nacionalna bezbednost, ekonomski razvoj i položaj obalnih zemalja Persijskog zaliva usko su povezani sa stvaranjem bezbednosti U Persijskom zalivu, zbog čega od pristupa međunarodnim vodama i korišćenju njegovih potencijala zavisi bezbednost čitavog regiona. Osim ovoga, region Persijskog zaliva igra važnu ulogu u stabilnosti svetske ekonomije. Lakši pristup novonastalim zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, posebno nakon rekonstrukcije železničkog "Puta svile" u Sarahsu, povećava značaj Persijskog zaliva. Ovaj fizički pristup takođe povezuje i sigurnost zemalja Centralne Azije, ili barem neke sigurnosne aspekte ovih zemalja, sa Persijskim zalivom.

Da bi se očuvala stabilnost, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i medunarodne granice svih zemalja Persijskog zaliva, kao i nemešanje u unutrašnja pitanja drugih zemalja sustinski je vazno poštovati status kvo. Takođe je nužno promovisati poverenje u regionu putem pojačanog predviđanja i opreznosti. Mehanizmi i procedure za takve mere trebaju se postaviti putem dijaloga, u okviru foruma formiranog pod okriljem Ujedinjenih Nacija i uz prisustvo svih zemalja regiona.

Da bi se postigla sigurnost u Persijskom zalivu, zemlje regiona treba da sarađuju istovremeno poštujući sledeće principe:

  • nepovredivost međunarodnih granica;
  • poštovanje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemalja;
  • uspostavljanje zajedničkih sigurnosnih aranžmana;
  • preduzimanje mera da se ograniči nabavka naoružanja;
  • poštovanje Konvencije o zabrani hemijskog naoružanja i Sporazuma o nerazvijanju nuklearnog naoružanja od strane svih zemalja regiona;
  • smanjenje vojnih troškova, i
  • dalje razjašnjavanje poslova vezanih za oružje.

Pokretanje ovih aranžmana zahteva ekspanziju saradnje u trgovini, ekonomiji i okruženju, u čemu je veliki potencijal.